KCBL
  

2019 KCBL OPEN

2019 KCBL OPEN

introduction

ȸҰ 

bbs

Խ

tournament

ʸƮ

law
education


clubs Ŭ
links ũ
MPs Ʈ


2019 ȸ (5) : ϳ 217-910004-43-104 ()ѱ긮ȸ
ʸƮ : ϳ 917-910003-21-804 ()ѱ긮ȸ

 Tournament
  [2019/11/10] 6ȸ 긮 ȸ  
  [2019/11/06] 11 ȸ (Summaries) 
  [2019/11/06] 11 ȸ (Travelers)- Ʈ ... 
  [2019/11/01] 2019 KCBL Tournament Masterpoint ... 
  [2019/10/16] 10 16 WBF Youth (Summaries) ... 
  [2019/10/16] 10 16 WBF Youth (travelers) ... 
  [2019/10/02] 10 ȸ (Summaries) 
  [2019/10/02] 10 ȸ (Travelers) - ... 
  [2019/09/21] 9 ʸƮ (Summaries) 
  [2019/09/21] 9 ʸƮ (Travelers) - ... 

2019 KCBL ʸƮ

¥

ȸ

1 2()

1 ȸ

ȸȸ

ڸ

1 19()

ų ʸƮ

ȸȸ

1 22(ȭ)

WBF Charity pair game

ȸȸ

3 6()

3 ȸ

ȸȸ

3 16-17(,)

ʸƮ

ȸȸ

Ȳη,輱

World Wide Bridge Contest

ȸȸ

4 3()

4 ȸ

ȸȸ

̼

4 20()

Mixed ʸƮ

ȸȸ

ڸ

World Wide Bridge Contest

ȸȸ

5 1()

5 ȸ

ȸȸ

ξ

World Wide Bridge Contest

ȸȸ

5 18()

ڼ ʸƮ

ȸȸ

Ȳη

World Wide Bridge Contest

ȸȸ

6 5()

6 ȸ

ȸȸ

6 15()

IMP ʸƮ

ȸȸ

7 3()

7 ȸ

ȸȸ

,

8 7()

8 ȸ

ȸȸ

WBF Pair (for Youth)

ȸȸ

 

9  4()

9 ȸ

ȸȸ

9 21()

ʸƮ

ȸȸ

10 2()

10 ȸ

ȸȸ

WBF Pair (for Youth)

ȸȸ

 

10 29(ȭ)

10 30()

10 31()

KCBL ʸƮ

11 6()

11 ȸ

ȸȸ

Ȳη

11 10()

6ȸ ѱ 긮ȸ(OK Cup)

ȸȸ

12 7()

â ʸƮ

ȸȸ

12 4()

12 ȸ

ȸȸ

WBF Pair (for Youth)

ȸȸ

 

 

 

web designer spokane      © 2017 ѱ 긮 ȸ Korea Contract Bridge League. All rights reserved.
     ȣ 06020 207(Ż絿 587-23) 7 TEL: (+82)2-3445-3847   FAX: (+82)2-3445-3848 Email: webmaster@kcbl.org