KCBL
  

2018 KCBL OPEN

2018 KCBL OPEN

introduction

ȸҰ 

bbs

Խ

tournament

ʸƮ

law
education


clubs Ŭ
links ũ
MPs Ʈ


2018 ȸ (5) : ϳ 217-910004-43-104 ()ѱ긮ȸ
ʸƮ : ϳ 917-910003-21-804 ()ѱ긮ȸ

 Tournament
  [2018/11/11] 5ȸ 긮 ȸ  
  [2018/11/08] ϵ ֽ 긮 ȸ â ʸƮ Դϴ... 
  [2018/11/08] ϵ ֽ 긮 ȸ â ʸƮ Դϴ... 
  [2018/11/08] ϵ ֽ 긮 ȸ â ʸƮ Դϴ... 
  [2018/10/15] wbf youth 
  [2018/10/03] 10 ȸ Դϴ(Summaries A,B) 
  [2018/10/03] 10 ȸ Դϴ(Travelers) 
  [2018/09/15] ʸƮ Ʈ 
  [2018/09/15] ʸƮ  
  [2018/09/05] 9 ȸ (A, B section summaries) ... 

2018 KCBL ʸƮ

¥

ȸ

1 03()

1 ȸ

ȸȸ

Ȳη

1 20()

ų ʸƮ

ȸȸ

ξ

1 23(ȭ)

WBF Charity pair game

ȸȸ

2 07()

2 ȸ

ȸȸ

2 20(ȭ)

Ŭι ʸƮ( )

ȸȸ

3 07()

3 ȸ

ȸȸ

ڸ

3 17-18(,)

ʸƮ

ȸȸ

Ȳη

3 27(ȭ)

World Wide Bridge Contest

ȸȸ

4 04()

4 ȸ

ȸȸ

4 21()

Mixed ʸƮ

ȸȸ

ڸ

4 24(ȭ)

World Wide Bridge Contest

ȸȸ

5 02()

5 ȸ

ȸȸ

ξ

5 09()

World Wide Bridge Contest

ȸȸ

5 26()

ڼ ʸƮ

ȸȸ

Ȳη

6 02()

World Wide Bridge Contest

ȸȸ

̼

6 06()

6 ȸ

ȸȸ

ξ

6 23()

IMP ʸƮ

ȸȸ

7 04()

7 ȸ

ȸȸ

8 01()

8 ȸ

ȸȸ

8 13()

WBF Pair (for Youth)

ȸȸ

 

9 05()

9 ȸ

ȸȸ

9 15()

ʸƮ

ȸȸ

ֻȣ

10 03()

10 ȸ

ȸȸ

10 15()

WBF Pair (for Youth)

ȸȸ

 

10 31()

11 01()

11 02()

KCBL ʸƮ

ȭ

11 07()

11 ȸ

ȸȸ

Ȳη

11 ¥

5ȸ ѱ 긮ȸ

(OK Cup)

ȸȸ

12 01()

â ʸƮ

12 05()

12 ȸ

ȸȸ

12 10()

WBF Pair (for Youth)

ȸȸ

 

 

 

 

web designer spokane      © 2017 ѱ 긮 ȸ Korea Contract Bridge League. All rights reserved.
     ȣ 135-893 Ư 16818(Ż絿 600-2) ź 7 TEL: (+82)2-3445-3847   FAX: (+82)2-3445-3848 Email: webmaster@kcbl.org