KCBL
  

PABF2005

PABF2005

introduction

About KCBL 

bbs

BBS

tournament

Tournament

law Law
education

Education

clubs Clubs
links Links

 

 Tournament
  [2020/01/28] 1 28 UNICEF Charity Pair (Summa... 
  [2020/01/28] 1 28 UNICEF Charity Pair (Trave... 
  [2020/01/18] 1 ųʸƮ ջ -Ʈ ... 
  [2020/01/18] 1 ųʸƮ (Summaries) 
  [2020/01/18] 1 ųʸƮ (Travelers) 
  [2020/01/18] 1 ų ʸƮ (Summaries)- 
  [2020/01/18] 1 ų ʸƮ (Travelers)- 
  [2020/01/08] 2019 1 ȸ Դϴ(Summaries) 
  [2020/01/08] 2019 1 ȸ Դϴ(Travelers)-... 
  [2019/12/11] 12 11 WBF Youth Bridge (Travele... 

2018 KCBL ʸƮ

¥

ȸ

1 03()

1 ȸ

ȸȸ

Ȳη

1 20()

ų ʸƮ

ȸȸ

ξ

1 23(ȭ)

WBF Charity pair game

ȸȸ

2 07()

2 ȸ

ȸȸ

2 20(ȭ)

Ŭι ʸƮ( )

ȸȸ

3 07()

3 ȸ

ȸȸ

ڸ

3 17-18(,)

ʸƮ

ȸȸ

Ȳη

3 27(ȭ)

World Wide Bridge Contest

ȸȸ

4 04()

4 ȸ

ȸȸ

4 21()

Mixed ʸƮ

ȸȸ

ڸ

4 24(ȭ)

World Wide Bridge Contest

ȸȸ

5 02()

5 ȸ

ȸȸ

ξ

5 09()

World Wide Bridge Contest

ȸȸ

5 26()

ڼ ʸƮ

ȸȸ

Ȳη

6 02()

World Wide Bridge Contest

ȸȸ

̼

6 06()

6 ȸ

ȸȸ

ξ

6 23()

IMP ʸƮ

ȸȸ

7 04()

7 ȸ

ȸȸ

8 01()

8 ȸ

ȸȸ

8 13()

WBF Pair (for Youth)

ȸȸ

 

9 05()

9 ȸ

ȸȸ

9 15()

ʸƮ

ȸȸ

ֻȣ

10 03()

10 ȸ

ȸȸ

10 15()

WBF Pair (for Youth)

ȸȸ

 

10 31()

11 01()

11 02()

KCBL ʸƮ

ȭ

11 07()

11 ȸ

ȸȸ

Ȳη

11 ¥

5ȸ ѱ 긮ȸ

(OK Cup)

ȸȸ

12 01()

â ʸƮ

12 05()

12 ȸ

ȸȸ

12 10()

WBF Pair (for Youth)

ȸȸ

 

 

 

 

2020 ȸ : ϳ 217-910004-43-104 ()ѱ긮ȸ
ʸƮ : ϳ 917-910003-21-804 ()ѱ긮ȸ

web designer spokane      © 2017 ѱ 긮 ȸ Korea Contract Bridge League. All rights reserved.
     ȣ 06020 207(Ż絿 587-23) 7 TEL: (+82)2-3445-3847   FAX: (+82)2-3445-3848 Email: webmaster@kcbl.org