KCBL
  

PABF2005

PABF2005

introduction

About KCBL 

bbs

BBS

tournament

Tournament

law Law
education

Education

clubs Clubs
links Links

 

 Monday() AM-SeoulClub
  [2019/10/14] 10 14 Դϴ. 
  [2019/10/07] 107 Դϴ 
 Monday() PM-Major
  [2019/10/07] 2019 10 7 Դϴ 
  [2019/09/30] 2019 9 30 Դϴ 
 Monday() AM-JoySC
  [2019/10/14] 10 14 Դϴ 
  [2019/10/07] 10 7 Դϴ 
 Monday() PM-Pinetree
  [2019/10/07] 2019/10/07 
  [2019/09/30] 2019/09/30 
 Tuesday(ȭ) AM-Evergreen
  [2019/10/08] 108 Դϴ 
  [2019/10/01] 101 Դϴ 
 Tuesday(ȭ) PM-Ace Club
  [2019/10/08] 10 8 Դϴ 
  [2019/10/01] 10 1 Դϴ 
 Tuesday(ȭ) AM-ABC
  [2019/10/08] Result (2019-10-08) 
  [2019/10/01] Result (2019-10-01 ) 
 Wednesday() AM-Irene Bridge
  [2019/10/09] 10 9 Դϴ (team game) 
  [2019/09/25] 9 25 Դϴ 
 Wednesday() PM-NICE
  [2019/10/09] 10 9 Դϴ 
  [2019/10/08] 10 2 <> 
 Wednesday()-Online(BBO)-Evening
  [2019/10/13] 109ϰԴϴ 
  [2019/10/06] 102ϰԴϴ 
 Wednesday() PM-Banyan Tree
  [2019/10/02] 2019-10-02 Results - Summaries - Tr... 
  [2019/09/25] 2019-09-25 Results - Summaries - Tr... 
 Thursday() AM Finesse-AM
  [2019/10/10] Result and Summary, Oct. 10, 2019 
  [2019/10/03] Result and Summary, Oct. 03, 2019 
 Thursday() PM-Finesse-PM
  [2019/10/10] Result and Summary, Oct. 10, 2019 
  [2019/10/03] Result and Summary, Oct. 03, 2019 
 Thursday() AM-д club
  [2019/10/10] 2019 10 10 
  [2019/10/03] 2019 10 3 
 Thursday() PM-Ivy club
  [2019/10/10] 1010 Դϴ 
  [2019/09/26] 926 Դϴ 
 Friday() AM-Changs
  [2019/07/26] 19 7 26 Դϴ. 
  [2019/07/19] 719 Դϴ 
 Friday() PM-KBH
  [2019/10/11] 10 11 Դϴ 
  [2019/10/04] 10 4 Դϴ.() 
 Friday() AM-MyDay
  [2019/10/11] 1011ϰ[Ȱ] 
  [2019/10/04] 104ϰ 
 Friday() AM-Queen
  [2019/10/11] 2019 10 11  
  [2019/10/04] 2019 10 4 Դϴ 
 Saturday() AM-SM
  [2019/10/12] 10 12  
  [2019/10/05] 10 5  
 Saturday() PM-Cheers
  [2019/10/13] 12 October. Sat 
  [2019/10/05] 10 5Դϴ 
 Saturday() AM-Team game
  [2019/10/12] Result (2019-10-12 ) 
  [2019/10/05] Result<2019-1005> 
 Sunday() PM-UNI Club
  [2019/10/13] 1013ϰԴϴ 
  [2019/10/06] 10 6 Դϴ 
 Sunday() PM-Suns club
  [2019/10/13] 1013ϰ 
  [2019/10/06] Result(2019-10-06) 

 ȸ ΰ Ŭ ð/ó

Club

ð

Director

Seoul club-AM

KCBL ȸ

10:00

open

3445-3847

Joy SC

Ŭ

10:00

ǿ

open

238-7666

010-5221-4273

Major club-PM

KCBL ȸ

14:00

open

3445-3847

010-3668-6871

ƮŬ

ұ 3

14:00

ȫ

open

ڰ 204-19

010-6711-5901

ȭ

Evergreen-AM

KCBL ȸ

10:00

open

3445-3847

010-3203-3216

Ace club-PM

KCBL ȸ

14:00

open

3445-3847

010-4722-2038

Grace

ν  

10:00

open

 Apt 507-1307

010-3668-6871

ܱȸ

ѱܱȸ

10:00

semi-open

ȸ (ȭ)

010-9983-5778

ABC

û긮

11:30

ǿ

open

ȸ

010-5221-4273

Irene Bridge

KCBL ȸ

10:00

Ȳη

open

3445-3847

010-6206-8220

ܱȸ
ȸ ()

ѱܱȸ ȸ

10:00

տ

semi-open

ʱ μȯ
294
33

010-6318-1390

NICE

KCBL ȸ

14:00

open

3445-3847

010-6630-5753

Banyan Tree

ݾƮŬ

14:30

Yuliya Shin

open

5 ƼƼ

010-8899-3269

Online(BBO)

WWW.bridgebase.com

21:00

, ڼ
010-2170-4768
010-3687-7396

open

Finesse-AM

KCBL ȸ

10:00

ڸ

open

3445-3847

010-5583-9422

д Club-AM

⵵ д

10:00

open

010-3206-6721

Finesse-PM

KCBL ȸ

14:00

ڸ

open

3445-3847

010-5583-9422

Ivy Club

Ŭ

14:15

semi-open

010-9486-2506

Changs-AM

KCBL ȸ

10:00

open

3445-3847

010-9186-2186

My Day-AM

û 긮 ȸ

11:00

տ

open

010-6318-1390

KBH-PM

KCBL ȸ

14:00

open

3445-3847

010-9058-4953

Queen

ν

10:00

open

 Apt 507-1307

010-3668-6871

Team game

û긮

10:00

open

ȸ

010-3530-3912

SM

KCBL ȸ

10:00

̼

open

3445-3847

010-9657-3669

Cheers

KCBL ȸ

14:00

ξ

open

3445-3847

010-9112-5332

Suns club

û긮

14:00

ǿ

open

ȸ

010-5221-4273

UNI club

KCBL ȸ

14:00

open

3445-3847

010-8868-5776

 

 

 

web designer spokane      © 2017 ѱ 긮 ȸ Korea Contract Bridge League. All rights reserved.
     ȣ 135-893 Ư 16818(Ż絿 600-2) ź 7 TEL: (+82)2-3445-3847   FAX: (+82)2-3445-3848 Email: webmaster@kcbl.org